Badania wysokiej klasy


Badanie rozdzielni prądu elektrycznego oraz transformatorów energetycznych to bardzo ważny sektor diagnostyki maszynowej. Poważne uszkodzenie bądź naruszenie, któregoś z elementów tego typu maszyny może spowodować daleko idące groźne skutki takie jak pożar czy wybuch. Warto więc skorzystać z możliwości diagnozy jakie dają badania termowizyjne rozdzielni. Poznaj je dokładnie czytając poniższy artykuł.

Istnieją dwa podstawowe sposoby diagnozowania usterek w rozdzielniach, ręczny oraz termowizyjny. Przy ręcznej diagnozie należy wstrzymać pracę urządzenia i rozebrać je sprawdzając po kolei wszystkie elementy. Tego typu rozwiązanie stosowano w ubiegłych dekadach często odłączając prąd na wiele godzin. Istnieje jednak bardziej wydajna i ekonomiczna metoda a są nią badania termowizyjne rozdzielni. Tego typu badania przeprowadza się specjalnymi aparatami termowizyjnymi operującymi podczerwienią w trakcie pracy rozdzielni czy transformatora. Wbrew obiegowej opinii nie ma nawet potrzeby znacznego zmniejszania przebiegu prądu w transformatorze, bowiem urządzenie może pracować na obciążeniu torów prądowych 45%. Interpretując wyniki badania bierze się pod uwagę przyrosty temperaturowe odnotowane w odpowiedniej skali. Anomalie zauważalne na wykresie stanowią zawsze uszkodzenie, lub element pracujący nieprawidłowo. Badanie termowizyjne wskazuje więc miejsca i elementy robocze rozdzielni, które działają wadliwie i wymagają naprawy bądź choćby konserwacji. Należy jednak pamiętać, iż badanie kamerą termowizyjną musi być wykonane przez wyspecjalizowanego operatora wyszkolonego także w interpretacji wyników badawczych. Nie ma możliwości, że zwykły energetyk nie zaznajomiony z tajnikami pracy badań termowizyjnych przystąpi do takiego badania. Osoba bez przygotowania naukowego mogłaby źle zinterpretować wyniki co zakończyłoby się dokonaniem napraw lub wymiany nie tych elementów co trzeba podczas kiedy wadliwe nadal pozostałyby wewnątrz rozdzielni. Warto więc skorzystać z usług profesjonalnych firm świadczących badania termowizyjne a nie samemu kupować kamerę termowizyjną, na której obsłudze się nie znamy.

Zobacz: term-os.pl